Grad Kutina i Športski centar Kutina započeli su radove na kuglani kako bi se dobila kategorizacija i certifikatcija prema Pravilniku o kategorizaciji Hrvatskog kuglačkog saveza.Pravilnik koji je donesen krajem lipnja omogućava da se u Kutini može pononovo održavati takmičenje II lige. Radovi u kuglani obuhvaćaju: Postavljanje novih čunjeva, kugli,izrada novog zalatešta s roštiljem i zaletištem. Ispod automata kod čunjeva preuređuju se kanali za kugle. Radovi, kategorizacija i licenciranje trebali bi biti gotovi do 13.rujna og. Vrijednost radova kreće se oko 60.000,00 kuna.