Djelatnici Športskog centra Kutina, započeli su 18.12.2017. godine radove u kuglani gdje se uređuju bočne i zadnja ploča sa gumama kod automata sa čunjevima. Zbog toga će kuglana biti van upotrebe za treninge i takmičenja od 18.12.do 22.12.2017.