Škola plivanja Športskog centra Kutina, Delfin, uspješno je educirala u ovoj godini još jednu generaciju neplivača, osamdeset i šest djevojčica/dječaka. Učitelji škole, profesori Željko Mezak i Ivan Mažar podijelili su svim polaznicima diplome u dvjema kategorijama: plivač -početnik i plivač (usklađeno sa normama HŠS). Zahvaljujemo svima na suradnji a našim plivačicama/plivačima želimo daljnje uspješno snalaženje i zadovoljstvo u plivanju.