U Športskom centru Kutina, održat će se 23.10.2014. od 10,00 do 14,00, Sajam poslova Grada Kutine. Pokrovitelj ovog događanja

su Grad Kutina i Sisačko-moslavačka županija.