Ponedjeljak, 8.5.2017., prvi kat – predavaonica broj 1 u 20:00 sati.