Športski centar Kutina stojeći pred svojim velikim sezonskim zadatkom, organizacijom škole plivanja Delfin, uputio je voditelja i učitelja plivanja Željka Mezaka, prof. i Nikicu Katića, prof.,  na 15. Hrvatsko savjetovanje o obuci neplivača. Savjetovanje je održano u Orahovici od 18.do 20. listopada og. među brojnim povratnim informacijama koje su prezentirane u našoj ustanovi, svakako valja izdvojiti zabrinjavajući vrlo visoki postotak djece neplivača u osnovnim školama u Hrvatskoj, gdje rapidno zaostajemo za europskim prosjekom.