Za djelatnike Športskog centra Kutina rad na nenatkrivenom gradskom bazenu ne odvija se samo u ljetnim mjesecima. Pripreme za sezonu kupanja 2019. već su u nekim djelovima započele i učinjeni su kvalitetniji koraci. Montirali smo dvije drvene kućice, jednu za prodaju karata a drugu u sklopu dječjeg polivalentnog igrališta.