PDF Vizija, misija i ciljevi Športskog centra Kutina

PDF Nacionalni program sporta 2014. – 2022.

PDF Financijski izvještaj za 2014. godinu

PDF Financijski plan za 2014. godinu

PDF Financijski plan za 2015. godinu

PDF Financijski plan za 2016. godinu

PDF Cjenik Športskog centra Kutina

PDF Financijski izvještaj ŠCK 2015

PDF Financijski izvještaj ŠCK 2016

PDF Izjava o fiskalnoj odgovornosti 2015

PDF Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

PDF Godišnje izvješće 2016

PDF Financijsko izvješće Sportskog centra Kutina 2016

PDF Poziv na dostavu ponuda za kredit

PDF Godišnje financijsko izvješće za 2017. godinu

PDF Politika privatnosti

PDF Odluka o imenovanju službenika

PDF Odluka o imenovanju službenika

PDF Pravilnik o zaštiti osobnih podataka

PDF Godišnje izvješće za 2018.

PDF Javni natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade Sisačko-moslavačke županije u 2019. godini

PDF Financijski izvještaj za 2018. godinu

PDF Obavijest o nepostojanju sukoba interesa

PDF Izjava o postojanju/ne postojanju sukoba interesa u smislu članka 76. i 6767. ZJN 2016

PDF Obavijest o postojanju sukoba interesa

PDF Financijsko izvješće 2019

PDF Izvješće EA donacija ŠC Kutina

PDF Proračun 2020

PDF Plan nabave 2020

PDF  Poziv za dostavu ponude – zamjena rasvjetnih tijela na teniskom igralistu

PDF  Odluka o odabiru nabave “Zamjena rasvjetnih tijela na teniskom igralištu”

PDF  Javni natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za zakup poslovnog prostora (tekst javnog najtečaja objavljen je u „Večernjem listu“ 26.7.2020. godine)”

PDF  Odluka o odabiru za zakup poslovnog prostora