Športski centar Kutina organizira tradicionalan XXXII Malonogometni turnir “Kutina 2015.” Kotizacija u kategoriji seniora iznosi 500,00 kuna a za veterane je 400,00 kuna. Početak turnira je 5. prosinca 2105. a završetak turnira je 20.prosinca og. Prijave za turnir primaju se do 2. prosinca og. do 15,00 sati.

 Kontakt osoba je Željko Mezak, prof. Mobitel: 098 688 325 i 099 441 4311

PLAKAT